Oświadczenia majątkowe - Komenda Miejska Policji w Siedlcach

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

W związku z art. 62 ustawy o Policji (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 z późn. zm.) obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje organów Policji z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości.

Komisariat Policji w Skórcu - komendant asp. szt. Mirosław Michalczyk


Komisariat Policji w Mordach - komendant nadkom. Artur Jagiełło
 

Komisariat Policji w Mokobodach - komendant nadkom. Artur Młotowski

Metryczka

Data publikacji : 15.11.2008
Data modyfikacji : 15.04.2014
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sylwia Rostek
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Charkiewicz
Osoba modyfikująca informację:
mł. asp. Rafał Sułecki
do góry