wyniku naboru na stanowisko technika - Praca w Służbie Cywilnej - Komenda Miejska Policji w Siedlcach

Biuletyn Informacji Publicznej

Praca w Służbie Cywilnej

wyniku naboru na stanowisko technika

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO TECHNIKA W ZESPOLE PREZYDIALNYM

z miejscem pracy  w Komisariacie Policji w Mokobodach

 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania, przy zastosowaniu metod naboru:

  • przegląd i analiza złożonych aplikacji,

 

na stanowisko technika w Zespole Prezydialnym w Komendzie Miejskiej Policji w Siedlcach z miejscem pracy w Komisariacie Policji w Mokobodach (ogłoszenie nr 1/19) została wybrana niżej wymieniona osoba:

 

l.p.

Nazwisko i imię

Miejscowość

1.

DURKA Sylwia

Niwiski

 

 

 

                                                                                    Zarządzający postępowanie

 

KOMENDANT MIEJSKI POLICJI

                                                                                               W SIEDLCACH

/ - /

                                                                                    podinsp. Andrzej DZIEWULSKI

Metryczka

Data publikacji 17.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
kom.A.Świerczewska
Osoba udostępniająca informację:
Jerzy Długosz Zespół ds. Komunikacji Społecznej KMP Siedlce
do góry