Praca w Służbie Cywilnej

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

OFERTA PRACY Nr 3/20 KOMENDA MIEJSKA POLICJI W SIEDLCACH

Komendant Miejski Policji w Siedlcach poszukuje kandydata na stanowisko: ROBOTNIKA GOSPODARCZEGO w Zespole Zaopatrzenia

Komendant Miejski Policji  w Siedlcach poszukuje kandydata na  stanowisko:

ROBOTNIKA GOSPODARCZEGO

w Zespole Zaopatrzenia

Wymiar etatu: 1,0

praca jednozmianowa – w miarę zapotrzebowania możliwa praca w sobotę, niedzielę

 

 

Główne obowiązki:

· utrzymanie czystości pomieszczeń Komendy oraz podległych Komisariatów (w miarę   potrzeby);

· utrzymanie czystości terenu wokół budynku.

· wykonywanie prac elektrycznych i hydraulicznych (naprawa instalacji elektrycznej i hydraulicznej)

· wykonywanie prac konserwatorskich i napraw sprzętu kwaterunkowego oraz gospodarczego

 

Wykształcenie: podstawowe,

 

 

Wymagania niezbędne:

  • prawo jazdy kat. B
  • doświadczenie na podobnym stanowisku;
  • umiejętności manualne;
  • zdolność dostosowania się do sytuacji;

· komunikatywność.

 

 

Wymagania dodatkowe:

· uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

· odpowiedzialność, dyspozycyjność;

· umiejętność dobrej organizacji pracy własnej.

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań formalnych:

· list motywacyjny,

· CV,

· oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji,

· kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

· kopia prawa jazdy

· oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie polskim

· oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

· kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

· kopie ukończonych kursów.

 

Planowany termin zatrudnienia: 24.08.2020 r.

Przewidziane wynagrodzenie: 2600 + dodatek stażowy zł brutto

 

 

Dokumenty należy składać osobiście do: 07.08.2020 r. w godzinach 8:00 – 15:00

w KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI W SIEDLCACH

ul. Starowiejska 66

08-110 Siedlce

pok.112

Inne informacje:

Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie

będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Osoby, których

oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Nie zwracamy dokumentów.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 47 707 26-63

 

 

KOMENDANT

MIEJSKI POLICJI w Siedlcach

mł. insp. Andrzej DZIEWULSKI

 

 

z upoważnienia

 

 

p. o. I ZASTĘPCA KOMENDANTA Miejskiego Policji w Siedlcach

/ - /

podinsp.  Dariusz DUDEK

 

Metryczka

Data publikacji : 27.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
kom.A.Świerczewska
Osoba udostępniająca informację:
Jerzy Długosz Zespół ds. Komunikacji Społecznej KMP Siedlce
do góry