służba w Policji - Służba w Policji - Komenda Miejska Policji w Siedlcach

Biuletyn Informacji Publicznej

Służba w Policji

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

 Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji 

ogłasza rozpoczęcie procedury rekrutacji kandydatów do służby w Policji na terenie województwa mazowieckiego

w następujących jednostkach:

 • Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Radomiu
 • Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Płocku

Komendach Miejskich Policji w:

Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach

Komendach Powiatowych Policji w:

Białobrzegach, Ciechanowie, Garwolinie, Gostyninie, Grójcu, Kozienicach, Lipsku, Łosicach,  Makowie Mazowieckim, Mławie, Ostrowi Mazowieckiej, Płońsku, Przasnyszu, Przysusze,  Pułtusku, Sierpcu, Sochaczewie, Sokołowie Podlaskim, Szydłowcu, Węgrowie, Wyszkowie, Zwoleniu, Żurominie, Żyrardowie

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii
 • niekarany i korzystający z pełni praw publicznych
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować

Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej tj. odbyli zasadniczą służbę wojskową lub zostali przeniesieni do rezerwy.

Preferowani będą w szczególności kandydaci do służby w Policji posiadający: 

 • wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) - kierunki: prawo, administracja, ekonomia, informatyka

Osoby zainteresowane przyjęciem do służby w Policji powinny złożyć OSOBIŚCIE w Komendzie Miejskiej / Powiatowej Policji właściwej za względu na miejsce zamieszkania lub w Wydziale Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu ul. 11 - ego Listopada 37/59 w pok. 108 we wtorek, środę, czwartek, w godz. 9 00 - 13 00 tel. 048 345 20 04, 048 345 20 63

NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

 • pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji (ze wskazaniem jednostki Policji)
 • wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i C)
 • własnoręcznie napisany życiorys 
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe ( kserokopie - oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru)
 • pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wyników uzyskanych w toku postępowania kwalifikacyjnego oraz przechowywanie przez okres 5 lat zgodnie z art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm./

Kandydat zobowiązany jest okazać dowód osobisty, książeczkę wojskową na każdorazowe żądanie pracownika doboru.

Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa i świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub służby kandydat składa w Komendzie Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu w terminie wyznaczonym
w toku postępowania kwalifikacyjnego.

Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w każdej komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, komendzie powiatowej/miejskiej Policji

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA ZNALEŹĆ:

 • na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl)
 • na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu (www.kwp.radom.pl)

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji
(Dz. U. nr. 170 poz. 1202).

Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

 

Metryczka

Data publikacji : 15.11.2008
Data modyfikacji : 04.08.2009
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Siedlcach
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
KMP Siedlce
do góry