Służba w Policji

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zmiany w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby w Policji

W dniu 21 lipca 2020 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. poz. 1271), które wejdzie w życie z dniem 5 sierpnia 2020 r

W związku z wprowadzonymi zmianamiw kwestionariuszu osobowym kandydaci do służby w Policji nie składają dodatkowych oświadczeń o: posiadaniu tatuażu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzuli informacyjnej. 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 31.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
kom.A.Świerczewska
Osoba udostępniająca informację:
Jerzy Długosz Zespół ds. Komunikacji Społecznej KMP Siedlce
do góry